Våldsbejakande extremism


Socialförvaltningen Hisingen samarbetar med Göteborg Stads samordnare i arbetet mot våldsbejakande extremism. De har till uppdrag att ge stöd till berörda verksamheter och utbilda medarbetare inom Göteborg stad. Vi kan därför erbjuda hjälp och stöd till oroliga invånare.

Är du orolig för att en närstående ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Du kan få stöd och hjälp - kontakta socialkontoret på Hisingen.

För mer information om Göteborgs stads arbete

Våldsbejakande extremism Göteborgs Stad

Läs mer om arbetet mot extremism på nationell nivå