Foto: Stadsbiblioteket

Grupprum


Det finns flera grupprum och studierum på Stadsbiblioteket.

Du kan inte boka grupprum och plats i studierum. Förutom våra rum finns också andra studieplatser runt om i biblioteket.