Tillgänglighet

Stadsbiblioteket i Göteborg är tillgänglighetsanpassat. Här får du information inför ett besök.

Stadsbiblioteket Göteborg är inlagt i tillgänglighetsdatabasen TD, där hittar du detaljerad information om huset. Nedan presenterar vi svaren på de vanligaste frågorna runt husets tillgänglighet.

Avdelningen Specialmedia

På Stadsbibliotekets avdelning Specialmedia kan du låna inlästa böcker. Om du har svårt att läsa tryckt text på grund av till exempel synnedsättning, rörelsenedsättning eller dyslexi så kan du få ett talbokslånekort. Då kan du låna det som kallas för talböcker. Läs mer om talböcker på sidan för talböcker.

Informationsdisken är bemannad klockan 10–20 på vardagar och klockan 10–18 på helgdagar.

Assistans för att komma till Specialmedia

Personalen i receptionen ledsagar användare upp till avdelningen Specialmedia vid förfrågan. Personalen på avdelningen ledsagar tillbaka ner till entrén vid behov.

Hissar

Hissen närmast entrén (i den nya delen av biblioteket) är stor och har plats för den största modellen av permobiler. Mindre modeller av permobiler och rullstolar får plats i glashissen i mitten och vissa rullstolar i de mindre hissarna längre in i huset.

Samtliga offentliga hissar är talande och numreringen av våningsplanen är både taktil och med punktskrift inne i hissarna. Skyltarna på väggarna utanför hissarna är taktila och beskriver innehållet på respektive våningsplan.

Toaletter

Stora toaletter finns på alla våningsplan. De är markerade med taktila skyltar.

Parkering

Det finns två parkeringsplatser för rullstolsanvändare vid sidan av huset som vetter mot Berzeliigatan. Där går det bra att stå avgiftsfritt med handikapptillstånd i upp till fyra timmar.

Ledstråk

Ledstråk finns från entrén in till receptionen och vidare ut till den stora hissen. Talande kölappssystem finns i receptionen. Ledstråk går från den stora hissen fram till en informationsdisk på respektive våningsplan.

Ledarhund och servicehund

Ledarhund eller servicehund är tillåtet inne i biblioteket.

Anpassade datorer

Det finns två anpassade datorer på Specialmedia. Datorerna innehåller Zoomtext (förstoringsprogram). För att kunna logga in på dem behöver du ett talbokslånekort, för barn eller vuxen. Personalen hjälper gärna till. Du får sitta två timmar per person och dag. Det finns också en separat förstoringskamera kopplad till en HD-skärm vid platserna för de anpassade datorerna.

Alla datorer på biblioteket har talsyntesen Tortalk. Det fungerar på svenska, engelska, arabiska, finska, franska och spanska texter.

Hörslinga

Hörslinga finns på samtliga scener i huset och i Hörsalen. Det går också att använda hörslinga i receptionen.