Foto: Anna-Lena Lundqvist

Reception

Receptionen ligger på entréplan, här kan du få hjälp med frågor om dina lån, reservationer och det mesta som rör biblioteket. I receptionen hittar du även nyheter, våra populära 7-dagars lån, pocketböcker och tidskrifter.

I receptionen kan du skaffa bibliotekskort och få svar på en mängd olika frågor. Det är också den enda disken i biblioteket som hanterar kontanter, så det går bra att betala till exempel utskrifter med kontanter här.

Reservationer

Reservationer hittar du precis till vänster om entrédörrarna. Böckerna står placerade efter dag de senast ska hämtas och därefter sorterade efter reservationskod. Reservationskoden står i det e-post eller brev du fick när reservationen var klar att hämtas och den finns också i appen Biblioteket.  

7-dagarsböcker och pocket

I receptionen hittar du 7-dagarsböckerna. Det är populära titlar som det är lång reservationskö på men som går att låna i sju dagar. Vid entrén finns en avdelning för pocketböcker där du återfinner många populära titlar.

Bokinkast

Du kan lämna tillbaka dina lån i bokinkastet på utsidan av huset. Bokinkastet är placerat ca 20 meter till höger om entrédörrarna.