Mentorprogram


Som ny i ditt uppdrag som rektor eller biträdande rektor kan du bli adept i  mentorprogrammet. Då får du stöd i att utveckla ditt personliga ledarskap, kompetens som chef och pedagogisk ledare. Du som är erfaren chef inom grundskoleförvaltningen kan få det givande uppdraget som mentor.

Det här är mentorprogrammet

Mentorprogrammet innebär att våra erfarna chefer kan vara mentor till en rektor eller biträdande rektor som är ny i sin roll. De som är nya i sin roll får chansen att vara en adept och därmed få stöd och coachning från en mentor. Genom mentorprogrammet hjälper vi varandra och delar med oss av kunskap och erfarenhet på ett strukturerat och planerat sätt. På sikt är vårt mål att mentorprogrammet ska leda till starkare och ännu mer kunniga ledningsteam. Vi vill hela tiden utvecklas så att vi får tydligare ansvar, styrning och ledning inom förvaltningen i stort.

Mentorprogrammet består av flera delar:

  • Introduktion och uppstart i början av programmet. Där får adept och mentor träffas. 
  • Löpande avstämningar mellan adept och mentor*
  • Adept- och mentorträff en till två gånger per program. Möjlighet ges att ses och utbyta erfarenheter. 
  • Utbildning i coachande förhållningssätt för mentorer

*I ett mentorprogram är det träffarna mellan mentor och adept som är det centrala. Varje par bestämmer själva hur ofta och under vilka former ni vill träffas. Många tycker att cirka 1,5 timme var 3-4:e vecka är lagom, men det kan variera över tid.

Att vara adept

En adept är ny i yrket som rektor eller biträdande rektor och önskar stöd för att komma in i sin nya roll. Adepten får stöd av en mentor genom att bland annat reflektera över det som är mest angeläget för det egna ledarskapet, och konkretisera vilka steg hen ska ta för att komma vidare med sitt ledarskap och sina mål. Adepten har en vilja att utvecklas och mod att möta och tro på sig själv.

Att vara mentor

En mentor får möjligheten att coacha och utveckla en adept. När mentorn stöttar en adept kommer hen också att få ökad insikt om sitt eget ledarskap, genom att vara bollplank till en annan chef och diskutera både sitt och adeptens ledarskap. Mentorn får också två halvdagars utbildning i coachande förhållningssätt, med en fördjupning i vad det innebär att coacha som mentor. Observera att mentorsprogrammet är ett forum som skall rymmas inom ordinarie arbetstid och uppdrag där du som mentor finner tid tillsammans med din adept.

Mentorns roll innebär att

• Coacha, stödja och vägleda adepten i att utforska sin ledarroll och sitt ledarskap

• Dela med dig av din erfarenhet och goda exempel

• Ge uppmärksamhet, tid och engagemang 

• Lyssna in och ställa kraftfulla frågor med syfte att utmana och utveckla adepten till att finna sina egna lösningar 

• Ge feedback vid behov

Anmäl dig redan idag

För dig som adept:

Är du intresserad av att bli adept? Intresseanmälan skickar du till kontaktpersoner nedan. När du som adept skickat en intresseanmälan kommer du få mer information om upplägg och start för mentorprogrammet.

För dig som mentor:

Är du intresserad av att bli mentor? Intresseanmälan skickar du till kontaktpersonerna nedan. För att hålla en hög kvalitet i mentorsprogrammet söker vi mentorer med nedan erfarenhet och kvalifikationer.

Som mentor söker vi dig som:

  • Är trygg i rollen som skolledare och som har hunnit bygga på din erfarenhets- och kunskapsbank
  • Du har god kunskap om det statliga rektorsuppdraget och arbetsgivaransvaret som ingår i rollen
  • Har erfarenhet av att ha arbetat med ekonomistyrning och resursfördelning, organisera och driva skolutveckling samt komplexa elev- och personalärenden
  • Du ska ha genomgått rektorsutbildning samt kunna påvisa ett gott ledarskap. Närmsta chef kommer att kontaktas för referenstagning.
  • Har du deltagit i coachingsutbildning eller liknande, eller varit mentor tidigare är det så klart en tillgång.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar. Vi ser fram emot din intresseanmälan!

Anna Björck Sandersson, HR-Specialist/Rehabiliteringsspecialist

E-post: anna.bjorck.sandersson@grundskola.goteborg.se

Sofie de Morais Cabral, HR-specialist

E-post: sofie.de.morais.cabral@grundskola.goteborg.se