Mentorprogram

Som ny i ditt uppdrag som rektor eller biträdande rektor kan du bli adept i  mentorprogrammet. Då får du stöd i att utveckla ditt personliga ledarskap, kompetens som chef och pedagogisk ledare. Du som är erfaren chef inom grundskoleförvaltningen kan få det givande uppdraget som mentor.

Det här är mentorprogrammet

Mentorprogrammet innebär att våra erfarna chefer får vara mentor till en rektor eller biträdande rektor som är ny i sin roll. Och att de som är nya i sin roll får chansen att vara en adept och därmed få stöd och coachning från en mentor. Helt enkelt att vi hjälper varandra och delar med oss av kunskap och erfarenhet på ett strukturerat och planerat sätt. På sikt är vårt mål att mentorprogrammet ska leda till starkare och ännu mer kunniga ledningsteam. Vi vill hela tiden utvecklas så att vi får tydligare ansvar, styrning och ledning inom förvaltningen i stort. 

Att vara adept

En adept är ny i yrket som rektor eller biträdande rektor och önskar stöd för att komma in i sin nya roll. Adepten får stöd av en mentor genom att bland annat reflektera över det som är mest angeläget för det egna ledarskapet, och konkretisera vilka steg hen ska ta för att komma vidare med sitt ledarskap och sina mål. Adepten har en vilja att utvecklas och mod att möta och tro på sig själv.

Att vara mentor

En mentor får möjligheten att coacha och utveckla en adept. När mentorn stöttar en adept kommer hen också att få ökad insikt om sitt eget ledarskap, genom att vara bollplank till en annan chef och diskutera både sitt och adeptens ledarskap. Mentorn får också en halvdags utbildning i coachande förhållningssätt, med en fördjupning i vad det innebär att coacha som mentor.


Mentorprogrammet var ett pilotprojekt under hösten 2021

Mentorprogrammet startades upp under höstterminen 2021 som ett pilotprojekt. Då erbjöd vi fem rektorer och fem biträdande rektorer var sin mentor utifrån adeptens behov och önskemål. Ambitionen var att fortsätta erbjuda fler adepter en mentor under vårterminen 2022.