Mentorprogram

Som ny i ditt uppdrag som rektor eller biträdande rektor kommer du att erbjudas en mentor det första året. Du kommer att få stöd i att utveckla ditt personliga ledarskap och att utveckla din kompetens som chef och pedagogisk ledare. Din mentor är en erfaren chef från grundskoleförvaltningen. Under höstterminen 2021 kommer mentorprogrammet att vara en pilot.

Det här är mentorprogrammet

Mentorprogrammet innebär att våra erfarna chefer får vara mentor till en rektor eller biträdande rektor som är ny i sin roll. Och att de som är nya i sin roll får chansen att vara en adept och därmed få stöd och coachning från en mentor. Helt enkelt att vi hjälper varandra och delar med oss av kunskap och erfarenhet på ett strukturerat och planerat sätt. På sikt är vårt mål att mentorprogrammet ska leda till starkare och ännu mer kunniga ledningsteam. Vi vill hela tiden utvecklas så att vi får tydligare ansvar, styrning och ledning inom förvaltningen i stort. 

Mentorprogrammet är ett pilotprojekt under hösten 2021

Mentorprogrammet kommer att startas upp under höstterminen 2021 som ett pilotprojekt. Vi kommer att erbjuda fem rektorer och fem biträdande rektorer var sin mentor utifrån adeptens behov och önskemål. Vår ambition är att kunna erbjuda fler adepter en mentor under vårterminen 2022.

Att vara mentor och adept

En mentor får möjligheten att coacha och utveckla en adept. När mentorn stöttar en adept kommer hen också att få ökad insikt om sitt eget ledarskap, genom att vara bollplank till en annan chef och diskutera både sitt och adeptens ledarskap. Mentorn får också en halvdags utbildning i coachande förhållningssätt, med en fördjupning i vad det innebär att coacha som mentor.

En adept är ny i yrket som rektor eller biträdande rektor och önskar stöd för att komma in i sin nya roll. Adepten får stöd av en mentor genom att bland annat reflektera över det som är mest angeläget för det egna ledarskapet, och konkretisera vilka steg hen ska ta för att komma vidare med sitt ledarskap och sina mål. Adepten har en vilja att utvecklas och mod att möta och tro på sig själv.

Följ mentorprogrammet under hösten

Du kommer att kunna följa pilotprojektet under hösten! Då kommer du att få ta del av mentorer och adepters berättelser, deras utvecklingsresa och få veta vad de tycker om mentorprogrammet.

Anmälan för rektor och biträdande rektor

Om du är rektor eller biträdande rektor i grundskoleförvaltningen och vill anmäla dig som mentor eller adept kan du klicka dig vidare via länkarna till Visma här nedan. Via länkarna kan du även läsa mer om vad som krävs för dig som vill bli mentor eller adept, hur urvalsprocessen går till, viktiga datum och så vidare.  

Gör en intresseanmälan i Visma till att bli mentor.
Gör en intresseanmälan i Visma till att bli adept.