Introduktionsschema höstterminen 2023


Nedan hittar du schemat för introduktionspassen under höstterminen 2023 som är framtagna inom ramen för rektorsakademin. Utbildningarna riktar sig framförallt till nya biträdande rektorer, men det går naturligtvis bra att anmäla sig om man önskar få repetition inom något område. Utbildningarna hålls digitalt via teams och anmälan görs i utbildningsportalen via länkarna nedan.

Senast reviderad 2023-10-19.

Höstterminen 2023


Anmäl dig i utbildningsportalen
Du anmäler dig antingen till samtliga utbildningar i utbildningsportalen genom att använda den här länken. Du får då en mejlbekräftelse per utbildning.

Du kan också välja att anmäla dig till enstaka utbildningstillfällen genom att klicka på rubriken till respektive utbildning.

OBS! I mejlbekräftelsen dubbelklickar du på det bifogade mötet för att utbildningen ska läggas i din kalender. Här hittar du också länken till teamsmötet.

................

September

20 september klockan 10.00-11.30
Introduktion till arbetsmiljöårshjulet i grundskoleförvaltningen
På utbildningen kommer du få lära dig hur vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön i grundskoleförvaltningen samt hur du rapporterar din arbetsmiljörond i Stratsys.

Vi går igenom förvaltningens arbetsmiljöårshjul, olika typerna av riskbedömningar i arbetsmiljöarbetet samt hur du hittar rapporten och rapporterar i den. Vi pratar även lite om riskbedömning. Du kommer få tillfälle att ställa frågor kring rapporten och grundskoleförvaltningens arbetsmiljöarbete.
Presentation

................

Oktober

4 oktober klockan 10.00-12.00 
Introduktion gällande anpassad grundskola som skolform, dess bakgrund, styrdokument och elevkrets
Du kommer att få en grundläggande information om anpassad grundskola som skolform, dess bakgrund och elevkrets. Utöver det ges en inblick i frågor som rör betyg och bedömning, integrerade elever i grundskolan samt extra anpassningar och åtgärdsprogram. Även kompetensförsörjning och Grundskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete kopplat till skolformen kommer att beröras.
Presentation

11 oktober klockan 10.00-12.00  inställt (nytt tillfälle fredagen den 10 november klockan 10.00-12.00)
Vad innebär god ekonomisk hushållning?

Utbildningen ger en helhetssyn på vad som gäller vid inköp, attestering, vad god hushållning innebär samt vad som gäller vid prognos och budget. Utbildningen ger också övergripande information om ansvar, lagar och regler.

18 oktober klockan 10.00-12.00
Lön — hur funkar det? En introduktion!
Vad behöver jag veta som chef kring lön och de faktorer som styr denna.
Presentation

...............

November

8 november klockan 10.00-11.00
Mottagande anpassad grundskola
Genomgång av processen för hur mottagande i anpassad grundskola går till. Vilket underlag som krävs för ett eventuellt mottagande och hur rektor ska agera under tiden eleven utreds.
Presentation

15 november klockan 10.00-12.00
Styrning och ledning i grundskoleförvaltningen
En introduktion eller repetition till styrning och ledning inom grundskoleförvaltningen för att få en överblick av förvaltningens uppdrag och nämndens styrning av verksamheten samt förståelse för avgörande processer inom styrning och ledning.

22 november, klockan 10.00-11.00
Att leda arbetet med övergångar och samverkan mellan förskola och skola 
Övergången mellan förskola och skola kan vara en kritisk händelse i barns liv. Den ligger till grund för deras fortsatta möjlighet att utvecklas till full potential och för hur de kan hantera kommande övergångar.

Göteborgs förskole- och grundskoleförvaltning strävar efter att tillsammans skapa övergångar av hög kvalitet och en ökad samsyn kring läroplansuppdragen. I samverkan mellan de båda förvaltningarna. En gemensam rutin tagits fram som omfattar stadens kommunala förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklasser och fritidshem.
Presentation

December

6 december klockan 10.00-11.00
Skolplacering och skolpliktsbevakning
Utbildningen kommer ge dig grundläggande kunskaper om processen för skolplacering samt hur förvaltningen arbetar med skolpliktsbevakning på lokal och central nivå. 

...............


Vid frågor, kontakta koordinator för ditt utbildningsområde

Centrum, louise.hogberg@grundskola.goteborg.se
Hisingen, hanna.hermansson@grundskola.goteborg.se
Nordost, agneta.larsson@grundskola.goteborg.se
Sydväst, kerstin.kloo@grundskola.goteborg.se