Rektorsverkstad


Flera gånger per termin träffas alla rektorer och förvaltningsledningen på en rektorsverkstad. Rektorsverkstäderna innehåller olika teman. Utgångpunkten för verkstäderna är rektors pedagogiska ledarskap, det systematiska kvalitetsarbetet och förvaltningens tre förstärkningsområden.