Rektorsverkstad

En dag i månaden träffas alla rektorer och förvaltningsledningen på en rektorsverkstad. På varje rektorsverkstad tas ett specifikt tema upp. Utgångpunkten för verkstäderna är rektors pedagogiska ledarskap och förvaltningens tre förstärkningsområden.

Vad är en rektorsverkstad?

 

Rektorer reflekterar efter varje rektorsverkstad

På varje rektorsverkstad tas ett specifikt tema upp. Efter varje rektorsverkstad  ställer vi tre frågor utifrån temat till en rektor. Nedan kan du läsa frågorna och rektors svar.

Rektorsverkstad 2021

Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan.

Att stärka elevers motivation och engagemang
Eva Demka, biträdande rektor grundsärskola F-9 och fritidshem grundskola åk 4-6 på Svartedalsskolan.

Att synliggöra faktorer som kännetecknar god undervisning
Pia Skålberg, rektor på Skårsskolan. 

Rektorsverkstad 2020

Skapa en jämställd skolkultur som främjar
både pojkar och flickor
Ander Wallin, rektor på Montessoriskolan Elyseum och Johannebergsskolan Estetiska.  

Delaktighet och inflytande på riktigt
Annelie Frydebo, rektor F-3 på Lindåsskolan.

Att tala om undervisning
Karin Lundgren, rektor på Emmaskolan.

Könsskillnader i skolresultat
Niclas Löfgren, rektor på Fiskebäcksskolan.

Rektorsverkstad 2019

Trygghet och studiero 
George Schedin, rektor på Bergums skola.

Det pedagogiska ledarskapet i en digital tid
Maria Serrano Hallberg, rektor på Högsbogårdsskolan.

Det pedagogiska ledarskapet i en digital värld
Cecilia Thundal, rektor på Bräckeskolan.

Om det pedagogiska ledarskapet i en digital tid
Johan Rasmusson, rektor på Torpaskolan.

Uppföljning och analys
Carolin Juneberg, rektor på Hovåsskolan 7-9 och grundsärskolan Läsö.

Organisering för kollegialt lärande
Charlotte Andersson, rektor på Noleredsskolan .

Pedagogiskt ledarskap och Elevhälsa
Anders Wallin, rektor på Montessoriskolan Elyseum och Gunnaredsskolan.

Rektorsverkstad 2018

Normer och värden
Anna Herkestam, rektor på Påvelundsskolan.

Rektors pedagogiska ledarskap
Rickard Öh, rektor på Nordhemsskolan.

Tillitsbaserad styrning och ledning
Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan.