Team- och ledarutveckling


Team- och ledarutvecklingen är en kompetensutvecklingsinsats. Den syftar till att stödja, vägleda och stärka ledningsteam i hela förvaltningen. Ledningsteamen finns i skolområden och inom stödavdelningar. Även förvaltningsledningen är ett ledningsteam.

Från och med den 10 januari kommer du åt materialet för team— och ledarutveckling i en ny Sharepointyta. Du som har ett staden-ID i Göteborgs Stad kommer åt ytan här: Team- och Ledarutveckling | Grundskoleförvaltningen - Startsida (sharepoint.com)

Ny organisation med skolområden

Den 1 juni 2021 infördes en ny organisation i grundskoleförvaltningen som innebar förändring för styrning och ledning på skolorna. Skolområden skapades med en gemensam rektor och skolledning för varje område. Göteborgsregionen genomför i samverkan med grundskoleförvaltningen team- och ledarutvecklingen för samtliga ledningsteam i förvaltningen till och med sommaren 2023.

Varför ledningsteam

Team- och ledarutvecklingen ska bidra till att skapa goda förutsättningar för att arbeta tillsammans. Ledningsteamens uppdrag är att:

 • Samarbeta för ökad måluppfyllelse och hållbar arbetsmiljö.
 • Sträva efter att bli ett utvecklings- och lärandeorienterat team.
 • Arbeta resultatinriktat.

Skolledningsteamen ska verka för skolförbättring med särskilt fokus på våra tre förstärkningsområden:

 • Ökad kvalitet i undervisningen för att öka barns och elevers lärande.
 • Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka barn och elevers kunskapsresultat.
 • Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla barn och elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Så genomförs team- och ledarutvecklingen

Varje ledningsteam ger sig ut på en resa inom Göteborgs Stads spårvagnsnät och ”bygger sitt eget spår”. I huvudsak handlar det om att teamet väljer digital hållplats med innehåll efter behov.

Hållplatserna fokuserar på processen, det vill säga hur uppgifter ska lösas och hur teamet diskuterar och samverkar. Längs vägen finns också den gemensamma knutpunkten Roller och ansvar, som, till skillnad från hållplatserna, fokuserar på strukturen. Det vill säga vad som ska lösas och diskuteras.

Ytterligare ett steg på vägen är resecentrum. De syftar till att skapa engagemang, ge inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Hållplatserna produceras efter hand och det valbara utbudet blir mer och mer innehållsrikt under resans gång. Verktyget som används heter Knowly och nya hållplatssläpp aviseras genom ett mejlutskick.

Hållplatsstruktur

Varje hållplats är strukturerad på liknande sätt utifrån ett innehållsmässigt tema:

 • Input (något att se, lyssna eller läsa)
 • Egenreflektion
 • Dialog och diskussion i teamet
 • Tillämpning (uppgift, dilemma, case eller liknande)
 • Output (önskvärt resultat)

Rektorer som berättar om team- och ledarutvecklingen

Avsnitt 1 och 2: Varför ledningsteam? 

Avsnitt 3 och 4: Hur skapar man bra ledningsteam?

Avsnitt 5: Utmaningar och lärdomar 

Kontaktuppgifter

Har du frågor om team- och ledarutvecklingen? Behöver du hjälp med att få tillgång till hållplatserna? Kontakta projektledare Sandra Svensson på Göteborgsregionen sandra.svensson@goteborgsregionen.se