Presentationsmaterial från 2018 - 2021

Här hittar du presentationsmaterial och rektorers reflektioner från rektorsverkstäder mellan åren 2018 till 2021.

Rektorsverkstad 2021

Att leda samverkan mellan hem och skola
Här hittar du presentationsmaterial från tillfället.

Att leda ett främjande närvaroarbete
Här hittar du presentationsmaterial från tillfället. 

Att leda skolans förändringsarbete
Här hittar du presentationsmaterial från tillfället. 

Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan.

Att stärka elevers motivation och engagemang
Eva Demka, biträdande rektor grundsärskola F-9 och fritidshem grundskola åk 4-6 på Svartedalsskolan.

Här hittar du presentationsmaterial från tillfället.

Att synliggöra faktorer som kännetecknar god undervisning
Pia Skålberg, rektor på Skårsskolan. 

Här hittar du presentationsmaterial från tillfället.

Rektorsverkstad 2020

Skapa en jämställd skolkultur som främjar
både pojkar och flickor
Ander Wallin, rektor på Montessoriskolan Elyseum och Johannebergsskolan Estetiska.  

Delaktighet och inflytande på riktigt
Annelie Frydebo, rektor F-3 på Lindåsskolan.

Att tala om undervisning
Karin Lundgren, rektor på Emmaskolan.

Könsskillnader i skolresultat
Niclas Löfgren, rektor på Fiskebäcksskolan.

Rektorsverkstad 2019

Trygghet och studiero 
George Schedin, rektor på Bergums skola.

Det pedagogiska ledarskapet i en digital tid
Maria Serrano Hallberg, rektor på Högsbogårdsskolan.

Det pedagogiska ledarskapet i en digital värld
Cecilia Thundal, rektor på Bräckeskolan.

Om det pedagogiska ledarskapet i en digital tid
Johan Rasmusson, rektor på Torpaskolan.

Uppföljning och analys
Carolin Juneberg, rektor på Hovåsskolan 7-9 och grundsärskolan Läsö.

Organisering för kollegialt lärande
Charlotte Andersson, rektor på Noleredsskolan .

Pedagogiskt ledarskap och Elevhälsa
Anders Wallin, rektor på Montessoriskolan Elyseum och Gunnaredsskolan.

Rektorsverkstad 2018

Normer och värden
Anna Herkestam, rektor på Påvelundsskolan.

Rektors pedagogiska ledarskap
Rickard Öh, rektor på Nordhemsskolan.

Tillitsbaserad styrning och ledning
Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan.