Introduktionsprogram

Som ny rektor eller biträdande rektor får du en introduktion i grundskoleförvaltningen samt en samordnad introduktion inom Göteborgs Stad. Här kan du se vilka delar av introduktionen du får i grundskoleförvaltningen och vilka delar du får inom Göteborgs Stad.

Utbildningar inom IT-system

Du som är ny rektor behöver gå en utbildning i Göteborgs Stads personalsystem Personec. Det behöver du göra för att kunna bevilja dina medarbetares frånvaro, kontrollera löneutbetalningar och lägga upp anställningar. Kontrollera om din chef redan har anmält dig till en utbildning i Personec, eller anmäl dig så snart du har möjlighet.

Andra utbildningar du behöver gå för att lära dig Göteborgs Stads IT-system handlar om rehabilitering, rekrytering, och arbetsskador. Du behöver också gå utbildningar inom IT-system för personalplanering, elevhälsoprocesser och vår digitala lärplattform. Du kan läsa mer om utbildningarna på vårt intranät: Hela staden/ Medarbetar- och chefsutveckling/Ny som chef, eller klicka på länken till utbildningar för ny chef.

Du kommer att få en introduktion till grundskoleförvaltningens stödenheter och utbildningar i följande:

 • Personec
 • Rekryteringsverktyg, Visma Recruit
 • Rehabiliteringsverktyg Adato och Lisa
 • PMO
 • Resursplaneringsverktyget
 • Hjärntorget

Vill du läsa mer om introduktionen hittar du olika dokument inom introduktionsprogrammet här nedan.

Introduktionsprogram för nya chefer

Göteborg Stads introduktionsprogram för nya chefer består av ett antal träffar med olika teman i det formella chefskapet. Samtliga tillfällen är halvdagar. Tanken är att du ska ta del av introduktionsprogrammet under din två första år som chef på Göteborgs Stad. De delar som ingår i introduktionsprogrammet är:

 • Övergripande introduktion
 • Ekonomi
 • Arbetsgivarvarumärke
 • Juridik
 • Kommunikation
 • Samverkan
 • Styrning och ledning
 • Rehabilitering
 • Rekrytering

Chef introducerar ny chef

Din chef ska introducera dig i ditt nya uppdrag som rektor. Därför behöver du och din chef gemensamt lägga upp en introduktionsplan för ditt första år. I det arbetet använder ni er av förvaltningens checklista för introduktion av ny chef. Kom gärna med egna synpunkter till din chef om hur du vill genomföra din introduktion och vad du behöver för att komma in i ditt uppdrag så snabbt som möjligt.

Introduktion för nya chefer i Göteborgs Stad

Stadsledningskontoret ordnar obligatoriska introduktionstillfällen för alla nya nyanställda chefer i Göteborgs Stad. Här får du en övergripande bild av Göteborgs Stad som organisation, samtidigt som du får möjlighet att skapa ett framtida nätverk med andra nya chefer.

Webbintroduktion om Göteborgs Stad

Den här utbildningen är en webbaserad introduktion om Göteborgs Stad som alla nya medarbetare ska genomföra. Utbildningen ger en inblick i Göteborgs Stads uppdrag, verksamheter och utmaningar. Introduktionen tar ungefär en halvtimma. Du hittar webb introduktionen på vårt intranät: Personalingången/Medarbetare/Allmän introduktion.