Om rektorsakademin


Rektorsakademin är vårt sätt att arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling för dig som rektor och biträdande rektor i Göteborgs Stads kommunala skolor. I rektorsakademin arbetar vi för att utveckla medarbetare med motivation och kompetens för att bli vår nya rektor, och insatser för att du som rektor och biträdande rektor ska vilja stanna och utvecklas hos oss.

Din kunskap betyder allt

Ditt pedagogiska ledarskap är avgörande för att eleverna ska lära sig nya saker och för att öka undervisningens kvalitet. Du och din kunskap är viktig. Och det vill vi att du ska känna när du arbetar hos oss. Det är förvaltningsledningen och grundskolenämnden som ser till att du får möjlighet att utöka din kompetens. På Göteborgs grundskoleförvaltning har vi etablerat flera sätt för att göra detta.

Det här får du inom rektorsakademin

Oavsett om du har arbetat som rektor i flera år eller precis tagit examen ska du få en chans att utvecklas i ditt arbete. För oss innebär det allt ifrån att du får ett bra mottagande, till att ge dig bra möjligheter till kollegialt lärande och kompetensutveckling.  

Introduktion

När du kommer till Göteborgs Stad för första gången behöver du bli introducerad i en mängd nya saker. Vi har även en specifik introduktion för alla nya rektorer och biträdande rektorer om grundskoleförvaltningen i stort, och om dina stödfunktioner. För dig som tar emot en ny rektor eller biträdande rektor finns ett samlat dokument med checklistor som du kan fylla i digitalt. På så vis får du som nyanställd en grundlig och likvärdig introduktion. Tillsammans banar vi väg för framtidens skola #ViÄrGöteborg.

Forum för rektorer och biträdande rektorer

Ett viktigt perspektiv inom kompetensutveckling är det kollegiala lärandet. Du ska aldrig behöva känna dig ensam i ditt pedagogiska ledarskap. Dessutom är det ofta från andra kollegor man lär sig som mest! Därför har vi på Göteborgs grundskoleförvaltning ordnat med flera träffar för dig som är rektor inom Göteborgs Stad. Alla rektorer träffas flera gånger per termin i hela Göteborgs Stad i en rektorsverkstad. Rektorsverkstäderna har olika teman, till exempel jämlikhet i skolan. Rektorerna träffas dessutom regelbundet inom sitt utbildningsområde. På dessa rektorsmöten får du chans att bolla problem med dina kollegor och själv dela med dig av din kunskap till andra. Du får även ett chefsbrev med information som är riktad till chefer i grundskoleförvaltningen, som publiceras varje vecka.  

Utveckling

Det största fokuset inom rektorsakademin ligger på att du ska få tillgång till kompetenshöjande insatser. På den här webbplatsen hittar du de gemensamma insatser som är specifikt framtagna för dig som rektor eller biträdande rektor. 

Dokument

Inom rektorsakademin finns dokument som är speciellt framtagna för dig som är rektor eller biträdande rektor i Göteborgs Stad. Du hittar dem under fliken ”Dokument”.