Introduktionsprogram

Som ny rektor eller biträdande rektor får du en gedigen introduktion i grundskoleförvaltningens verksamhet samt en samordnad introduktion inom Göteborgs Stad. Här kan du se vilka delar av introduktionen du får i grundskoleförvaltningen och vilka delar du får inom Göteborgs Stad.

Chef introducerar ny chef

Din chef ska introducera dig i ditt nya uppdrag som ny rektor eller ny biträdande rektor. Därför behöver du och din chef gemensamt lägga upp en introduktionsplan för ditt första år. I det arbetet använder ni er av förvaltningens checklistor för introduktion. Kom gärna med egna synpunkter till din chef om hur du vill genomföra din introduktion och vad du behöver för att komma in i ditt uppdrag så snabbt som möjligt. Som stöd till introduktionen har rektorsakademin tagit fram checklistor.

Introduktionsprogram i grundskoleförvaltningens verksamhet

Stödavdelningarna inom grundskoleförvaltningen erbjuder dig som ny rektor eller ny biträdande rektor ett utbildningspaket. Introduktionspaketet för våren 2024 är nu avslutat. Höstens utbildningar kommer att publiceras inom kort.  

Vi har samlat allt material från de introduktionsutbildningar som hölls under vårterminen 2024höstterminen 2023 och vårterminen 2023

Introduktionsprogram för nya chefer i Göteborgs Stad

Göteborg Stads introduktionsprogram för nya chefer består av ett antal träffar med olika teman i det formella chefskapet. Samtliga tillfällen är halvdagar. Här får du grundläggande kompetens inom många viktiga områden i din nya roll som arbetsgivare. Tanken är att du ska ta del av introduktionsprogrammet under din två första år som chef på Göteborgs Stad. Du anmäler dig till introduktionsträffarna i utbildningsportalen. Sök på "grundläggande utbildning för chefer".

De delar som ingår i introduktionsprogrammet är:

  • Övergripande introduktion
  • Ekonomi
  • Arbetsgivarvarumärke
  • Juridik
  • Kommunikation
  • Samverkan
  • Styrning och ledning
  • Rehabilitering
  • Rekrytering

Utbildningar inom IT-system

Du kommer att få introduktion i flera olika It-system, till att börja med är det bra att du som ny rektor eller ny biträdande rektor går en utbildning i Göteborgs Stads personalsystem Personec. Det behöver du göra för att kunna bevilja dina medarbetares frånvaro, kontrollera löneutbetalningar och lägga upp anställningar. Kontrollera om din chef redan har anmält dig till en utbildning i Personec, eller anmäl dig så snart du har möjlighet.

Andra utbildningar vi vill att du ska gå för att lära dig Göteborgs Stads IT-system handlar om rehabilitering, rekrytering, och arbetsskador. Du behöver också gå utbildningar inom IT-system för personalplanering, elevhälsoprocesser och vår digitala lärplattform. Du kan läsa mer om utbildningarna på vårt intranät: Hela staden/ Medarbetar- och chefsutveckling/Ny som chef, eller klicka på länken till utbildningar för ny chef.

Vill du läsa mer om introduktionen hittar du olika dokument inom introduktionsprogrammet längst ner på sidan. I checklistan kan du tillsammans med din chef göra upp en plan för när du ska gå de utbildningar som erbjuds.

Introduktionstillfälle för nya chefer i Göteborgs Stad

Stadsledningskontoret ordnar obligatoriska introduktionstillfällen för alla nya nyanställda chefer i Göteborgs Stad. Här får du en övergripande bild av Göteborgs Stad som organisation, samtidigt som du får möjlighet att skapa ett framtida nätverk med andra nya chefer.

Introduktionen tar ungefär en halvtimma. Du hittar webbintroduktionen på vårt intranät: Personalingången/Medarbetare/Allmän introduktion.

Webbintroduktion om Göteborgs Stad

Den här utbildningen är en webbaserad introduktion om Göteborgs Stad som alla nya medarbetare ska genomföra. Utbildningen ger en inblick i Göteborgs Stads uppdrag, verksamheter och utmaningar.