Din yrkesroll

Med stolthet, engagemang och nytänkande förenas vi på Göteborgs grundskoleförvaltning i vårt gemensamma uppdrag – att våra elever och vårdnadshavare ska möta en skola och en undervisning av hög kvalitet. Här kan du läsa om hur yrkesrollen för rektorer och biträdande rektorer ser ut hos oss.

Så är det att vara rektor hos oss

Som rektor på grundskoleförvaltningen får du en rolig och viktig roll i förvaltningen. Du har formellt det yttersta ekonomiska, juridiska och pedagogiska ansvaret för din skola eller dina skolenheter. Det är också du som har det övergripande ansvaret på skolnivå.

I vår organisation är du som rektor chef över en eller flera biträdande rektorer. I många fall får du chans att vara rektor för flera skolenheter, ett så kallat skolområde, och varje skolenhet har en biträdande rektor. Din närmsta chef är en utbildningschef. Utbildningschefen är chef över alla rektorer i ett av fyra utbildningsområden. Varje månad träffar du alla dina rektorskollegor i utbildningsområdet, så att du och alla andra rektorer får möjlighet till kontinuerligt kunskapsutbyte och kollegialt lärande.

När du är rektor hos oss ingår du i en skolledning. Då arbetar du genom en ledningsgrupp och delegerar ansvar, mandat och ledningsuppgifter till biträdande rektor/er, men även ut i organisationen.

Att vara rektor i grundskoleförvaltningen ger dig ett brett pedagogiskt ledarskap där den ena dagen inte är den andra lik. Några exempel på vad som ingår i din yrkesroll som rektor hos oss är att du får:

  • Leda skolans systematiska kvalitetsarbete, som är viktigt för att kunna utveckla undervisningen och elevernas lärande.
  • Leda elevhälsan med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete.
  • Ansvara för samverkan med fackliga organisationer i enlighet med stadens och förvaltningens samverkansavtal och samverkansöverenskommelse.
  • Samverka med andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, närsamhället och kollegor på andra skolenheter.

Intresserad av att jobba som rektor hos oss?

Vad roligt att du är intresserad av att bli rektor på Göteborgs grundskoleförvaltning! Då kan det vara bra att veta att du behöver ha minst fem års chefserfarenhet inom skola eller förskola. Du kan då ha arbetat som rektor eller biträdande rektor, eller annan likställd chefsposition. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer. Klicka på den här länken för att kolla in lediga jobb på grundskoleförvaltningen.

Så är det att vara biträdande rektor hos oss

Som biträdande rektor på grundskoleförvaltningen får du en engagerande ledarroll nära våra elever. Du arbetar tätt med medarbetarna på skolan, samtidigt som du ingår i skolledningen tillsammans med rektorn.

I vår organisation kommer din närmsta chef att vara en rektor för en eller flera skolenheter. Varje skolenhet har en biträdande rektor, så det finns möjlighet för dig att ingå i en skolledning med flera biträdande rektorer i ett och samma skolområde. På så vis får du tillgång till kontinuerligt kompetensutbyte. Utöver kollegialt lärande är din uppgift som biträdande rektor i skolledningen att bidra till rektorns beslutsfattande.Att vara biträdande rektor på grundskoleförvaltningen ger dig möjlighet att fokusera på skolans kärnprocesser och göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att vara exekutiv och operativ under delegerat ansvar. Några exempel på vad som ingår i din yrkesroll som biträdande rektor hos oss är att du får:

  • Ansvara för mål, ekonomi, personal och kvalitet inom ditt ansvarsområde utifrån grundskolenämndens vidaredelegation.
  • Leda, utveckla och organisera arbetet på din skolenhet inom ramen för rektorns delegation.
  • Ansvara för de arbetsmiljöuppgifter som du har fått fördelade, inklusive uppgifter som handlar om elevernas arbetsmiljö.
  • Samverka med andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, närsamhället och andra skolenheter.

Intresserad av att jobba som biträdande rektor hos oss?

Vad roligt att du är intresserad av att bli biträdande rektor på Göteborgs grundskoleförvaltning! Då kan det vara bra att veta att du behöver ha en högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng med inriktning mot pedagogik. Du behöver även ha erfarenhet av att leda, och minst fyra års erfarenhet av arbete på skola. Om du har gått en rektorsutbildning är det meriterande, så även andra ledarutvecklingsprogram och förberedande chefsutbildningar. Skolledarerfarenhet eller annan chefserfarenhet är också meriterande. Klicka på den här länken för att kolla in lediga jobb på grundskoleförvaltningen.