Till innehåll
Besökare i Regionarkivets forskarsal. Foto: Frida Winter

Regionarkivet

Regionarkivet

Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat finns här. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de lagar och regler som gäller för arkiv- och informationshantering.

Aktuellt

Leverera betyg från friskolor

Publicerad 13 september 2023
I oktober är det leveransperiod för fristående skolor i Göteborg som ska överlämna kopior av betygshandlingar till Regionarkivet enligt skollagen. Här kan du som är rektor och administratör läsa om vad som behöver göras inför leveransen.

Utbildningar för dig som arbetar med arkiv

Publicerad 16 augusti 2023
Har du gått Regionarkivets webbutbildning Arbeta med arkiv- och informationshantering? 21 augusti öppnar vi platserna till den avslutande lärarledda delen där vi ser filmer och reflekterar och diskuterar tillsammans. Det finns två tillfällen att välja på i höst.
${loading}