Till innehåll

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 23 mars 2020 klockan 08:29 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att det finns en allmän smittspridning i samhället. Göteborgs Stad följer noggrant händelseutvecklingen. På krisinformation.se kan du hålla dig uppdaterad på läget. Tvätta händerna ofta och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19
Foto: Lo Birgersson

Regionarkivet

Regionarkivet

På Regionarkivet förvaras arkiv från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Hos oss kan du söka efter betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de lagar och regler som gäller för arkiv- och informationshantering.

Aktuellt

Inställd utbildning och visningar

Publicerad 18 mars 2020
Regionarkivets arkivutbildning på grundnivå 26 mars är inställd med anledning av covid-19. Alla inbokade har fått besked via e-post och eventuellt kommer extra utbildningstillfällen att ges i höst. Regionarkivet kommer inte heller att hålla några visningar av arkiven för grupper tills vidare.
${loading}