Utställningar och arrangemang

På Guldhedens bibliotek finns det möjlighet att arrangera mindre utställningar och evenemang.