Utställningar och arrangemang


På Guldhedens bibliotek finns det möjlighet att arrangera mindre utställningar och evenemang.