Tillgängliga media


Tillgänglig media riktar sig främst till dig som har svårt att läsa tryckta böcker, på grund av till exempel synnedsättning eller dyslexi.

Boken Kommer

Om du på grund av till exempel rörelsehinder eller långvarig sjukdom inte själv kan ta dig till biblioteket, finns det möjlighet att få böcker hemsända till dig.

Tjänsten Boken Kommer innebär att du ungefär var 6:e vecka kan få en låda med böcker, talböcker och storstilsböcker levererade till dig. Talböcker kan du även få hemskickade till dig med posten.

För mer information om denna tjänst, kontakta Guldhedens bibliotek, telefon 031-365 72 47

Just nu kan vi inte ta emot nya Boken Kommer låntagare.

Talböcker

Talböcker är intalade böcker för dig som har svårt att läsa tryckt text, till exempel på grund av synnedsättning, rörelsenedsättning eller dyslexi. Du får låna dem om du har ett talbokslånekort som du får genom att kontakta biblioteket.

Talböcker kommer i datafiler som går att avlyssna från en så kallad DAISY-skiva, eller så kan den läggas på ett minneskort. Du kan också få behörighet att ladda hem filerna själv från Myndigheten för tillgängliga media, MTM, och att använda appen Legimus i din telefon eller surfplatta.

Mer information om Legimus hittar du på MTM:s webbplats

Storstilsböcker

För dig som gärna läser tryckt text bara den är tillräckligt stor finns Storstilsböcker. När böckerna trycks med extra stora bokstäver blir de tjockare och behöver ibland delas upp i flera volymer.