Bibliotekets program

Har du en närstående som är i behov av ditt stöd?

Datum
Torsdag 1 juni
Tid
14:00–16:00

Stickcafé

Datum
Torsdag 8 juni
Tid
13:00–14:30

Sommarboken: invigning

Datum
Onsdag 14 juni
Tid
14:00–15:00

Stickcafé

Datum
Torsdag 22 juni
Tid
13:00–14:30