Vad händer på biblioteket?

Guldhedens bibliotek är inte bara en plats för läsning och boklåning. Här anordnas regelbundet kulturaktiviteter som sagostunder, utställningar och föreläsningar. Allt är gratis.

​Program 2019

Under 2019 belyser Guldhedens bibliotek staden Göteborg ur olika perspektiv. Författarbesök, bokcirkel, quiz och flera föreläsningar tar lokalt avstamp.

Alla program är kostnadsfria om inget annat anges. Anmälningar till vissa program tas emot på biblioteket. Information finns vid varje programpunkt.

Sommarlovets och höstens barnprogram

Höstens program för vuxna

Andra arrangemang

Utöver de aktiviteter som biblioteket själv bjuder in till och arrangerar finns det möjlighet för föreningar och organisationer att låna våra lokaler för egna arrangemang.

Mer om andra arrangörer och deras aktiviteter

Det är också möjligt för privatpersoner, föreningar eller organisationer att arrangera mindre utställningar på Guldhedens bibliotek.

Utställningar på Guldhedens bibliotek