Kommunikation och konflikthantering

De flesta som söker familjerådgivning vill ha hjälp med kommunikationen och att bättre lösa sina konflikter. En fungerande kommunikation är en viktig grund för att kunna klara de olika konflikter som uppstår i alla relationer. Här hittar ni några tips på hur ni som par kan kommunicera bättre.

  • Kom överens om att ni ska prata om er relation och hur ni har det.
  • Tänk på samtalstonen. De flesta samtal slutar i samma ton som de börjar.
  • Utgå från att båda vill nå fram till den andra och att båda vill bli förstådda.
  • Lyssna med äkta intresse utan att avbryta.
  • Utgå från dig själv och beskriv dina egna tankar och känslor. Jag tycker, jag tänker, jag känner, jag vill.
  • Undvik anklagelser och generaliseringar som: Du är alltid, du vill aldrig, du gör alltid.
  • Gissa inte vad den andra tycker eller känner. Fråga!
  • Försäkra dig om att du verkligen har förstått vad den andra menar. Ställ följdfrågor: Menar du så här?
  • Acceptera olikheter.
  • Var snälla mot varandra.

Når ni varandra har båda vunnit, annars har båda förlorat!