Ansök om familjerådgivning

Ansök om familjerådgivning digitalt eller kontakta oss på telefon för rådgivning.

De flesta relationer utsätts någon gång för tvivel, oinfriade förväntningar, slitningar och konflikter. Oftast går det att lösa problemen. Andra gånger kan det vara svårt att hitta utvägar. På Familjerådgivningen kan par och familjer som bor i Göteborg få professionell samtalshjälp för att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Det räcker att en av er är skriven i Göteborg

Samtalen kan till exempel handla om kommunikation, konflikter, att bryta negativa mönster, närhet, sex, känslor, olikheter, otrohet, föräldrarollen eller utmaningar i nya familjekonstellationer. Ofta handlar det om att förstå mer av sina egna och andras upplevelser och reaktioner. I en separation kan du få hjälp att hantera krisen och hitta former för ett fortsatt bra föräldraskap.

Så ansöker du om ordinarie familjerådgivning

1. Boka tid på webben: Logga in med e-legitimation

Ansök

2. Du kan också boka en tid genom att ringa vår telefontjänst och tala direkt med en familjerådgivare.

Kontakta Göteborgs Stads familjerådgivning