Ansök om familjerådgivning


Ansök om familjerådgivning digitalt eller via telefon.

Ordinarie familjerådgivning

Ni som önskar fler samtal med en och samma familjerådgivare väljer ordinarie familjerådgivning. Vid det första samtalet gör vi gemensamt upp om syftet med kontakten samt hur ofta och när vi ska träffas. Du ansöker om familjerådgivning via länken nedan.

För närvarande har vi lång väntetid till ordinarie Familjerådgivning, för mer information ring på vår telefontid. Om ni vill komma på ett samtal, se vårt erbjudande om engångssamtal, där har vi ingen väntetid.

Efter att ansökan är gjord och handlagd av oss finns det möjlighet att kontakta oss på vår telefontid och fråga efter återbudstider.

Ansök om ordinarie familjerådgivning

Engångssamtal

Detta är ett erbjudande till er som med kort varsel tänker att ni kan ha glädje och nytta av att komma på ett samtal. Möjligheten finns sedan att komma på ytterligare ett Engångssamtal om eller när ni känner behov av det.

Bokning sker på vår telefontid för Engångssamtal torsdagar kl.13-14.30
Tel. 031-367 91 99
Tid för besök erbjuds veckan därpå.

När ni fått en tid för samtal skickar vi hem några frågor som ni kan fundera på, enskilt eller tillsammans, samt en gemensam uppgift. Detta blir en förberedelse inför besöket.

Kontakta Göteborgs Stads familjerådgivning