Avgifter


Det kostar 432 kronor per par för ett besök hos Familjerådgivningen. Individuella samtal kostar 292 kronor.

Avgiftsbefrielse

Det finns möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. Tala med Familjerådgivningen om du vill veta mer.

Återbud

Kan du inte komma på din bokade tid vill vi att du bokar av i god tid så att tiden kan gå till någon annan. Du behöver lämna återbud senast klockan 12 dagen före besöksdagen. Annars är vi tvungna att ta betalt för det uteblivna besöket. Om du har avgiftsbefrielse och inte lämnar återbud i tid kostar det 100 kronor.