Om Familjerådgivningen

Par och familjer som vill få det bättre i sin relation eller avsluta sitt förhållande kan vända sig till Göteborgs Stads familjerådgivning för att få hjälp och stöd.

De flesta relationer utsätts någon gång för tvivel, oinfriade förväntningar, slitningar och konflikter. Oftast går det att lösa problemen. Andra gånger kan det vara svårt att hitta utvägar. På Familjerådgivningen kan par och familjer som bor i Göteborg få professionell samtalshjälp för att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

Samtalen kan till exempel handla om kommunikation, konflikter, att bryta negativa mönster, närhet, sex, känslor, olikheter, otrohet, föräldrarollen eller utmaningar i nya familjekonstellationer. Ofta handlar det om att förstå mer av sina egna och andras upplevelser och reaktioner. I en separation kan du få hjälp att hantera krisen och hitta former för ett fortsatt bra föräldraskap.

Vi erbjuder

Ordinarie familjerådgivning

Ni som önskar fler samtal med en och samma familjerådgivare väljer ordinarie familjerådgivning. Vid det första samtalet gör vi gemensamt upp om syftet med kontakten samt hur ofta och när vi ska träffas.

Engångssamtal

Vi erbjuder ”Engångssamtal” för er som med kort varsel vill komma på ett samtal. Bokning sker på en särskild telefontid på torsdagar och ni får en samtalstid veckan därpå.

När ni fått en tid för samtal skickar vi hem några frågor som ni kan fundera på, enskilt eller tillsammans, samt en gemensam uppgift. Detta blir en förberedelse inför besöket.

Avgifter

Här kan du läsa vad ett besök hos Familjerådgivningen kostar 

Tystnadsplikt och sekretess

Alla vi som arbetar på Familjerådgivningen har tystnadsplikt och omfattas av absolut sekretess. Det innebär att vi inte för journaler och att du kan vara anonym om du vill.

Undantag från sekretessen

Om vi får veta att barn utsätts för sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk misshandel eller bevittnat våld så är vi skyldiga att anmäla till socialtjänsten.

Barnperspektiv

Föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö är en ledstjärna för oss på Familjerådgivningen och med det menar vi att klimatet mellan föräldrarna starkt påverkar hur barnen har det. Vi ser familjen som ett system där alla ömsesidigt påverkar varandra.

Vanligtvis träffar vi bara er föräldrar men ibland kan det vara bra att fråga barnen hur de har det. Det kan vara till hjälp i vårt gemensamma arbete med relationerna. Därför erbjuder vi er som går på samtal hos oss att träffa ert eller era barn kostnadsfritt vid ett tillfälle. Erbjudandet gäller barn från skolåldern upp till 18 år.

Om du har frågor eller behöver stöd i föräldraskapet finns det kurser, träffar, mötesplatser och stöd att ta del av. En del är specifikt för den stadsdel du tillhör – annat är tillgängligt oavsett var du bor. Läs mer här: Familj och föräldraskap 

Om det förekommer fysiskt och psykiskt våld

Parsamtal kan vara ett sätt att snabbt hitta vägar för att garantera säkerheten för alla i familjen. Ibland kan vi tillsammans reda ut hur konflikterna kan minskas och hitta alternativa sätt att kommunicera.

I vissa fall är parsamtal mindre lämpligt. För dig som vill tala med en terapeut individuellt om din utsatthet och eller aggressionsproblematik hänvisar vi till:

Vi är HBTQ-diplomerade

Alla som besöker Familjerådgivningen ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Som ett led i detta är vi HBTQ-diplomerade av Västra Götalandsregionen. Läs mer om vad HBTQ-diplomeringen innebär här

Om familjerådgivning på teckenspråk