EfUS Elevhälsa


EfUS samlade elevhälsa består av enhetschefer, specialpedagoger, kurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Även gruppchef på EfUS LSS-boende deltar i vissa frågor liksom studie- och yrkesvägledare.

En hälsofrämjande lärmiljö är hela verksamhetens ansvar och som stöd i detta arbete finns de olika kompetenserna i den samlade elevhälsan. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och främjande och bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan arbetar tillsammans med den övriga skolpersonalen men även direkt med elever.