Till innehåll

Enheter för undervisning med särskilt stöd

Välkommen till EfUS särskilda undervisningsgrupper

EfUS är en grundskoleverksamhet som erbjuder omfattande särskilt stöd till elever som, efter utredning om behovet av särskilt stöd, placerats i särskild undervisningsgrupp. Målgruppen för verksamheten är elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller svårigheter som liknar dessa.

${loading}