Foto: Lo Birgersson

Mat och måltider


I Utby finns ett eget kök som lagar maten, på plats, varje dag. På EfUS Frölunda får verksamheten mat från närbelägen skola. Båda verksamheterna erbjuder eleverna en enklare frukost. På fritidshemmet serveras mellanmål. Frukt finns tillgängligt varje dag. Behöver ditt barn specialkost eller har allergier ska du berätta det för oss i personalen.

EfUS verksamheter är medvetna om att elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer ibland har mycket svårt med både matsituationer och att äta viss mat eller att äta vissa konsistenser. Verksamheten gör därför generella anpassningar både i själva matsalarna och när det gäller matsedeln för att så många elever som möjligt ska kunna äta av verksamhetens måltider.

Förbjudet med nötter, jordnötter, mandel och sesam

Det är förbjudet att ta in och att servera nötter, jordnötter, mandel och sesam i skolorna och förskolorna i Göteborg. Förbudet gäller alla lokaler, hela dygnet och alla veckans dagar. Detta för att nötter, jordnötter och sesam kan utlösa svåra och livshotande reaktioner hos den som har allergi. Risken att förväxla nötter med mandel i mald och hackad form är stor, därför gäller förbudet även mandel.

Specialkost eller anpassad kost

Behöver ditt barn specialkost måste du som vårdnadshavare anmäla detta till skolan. Anmälan ska vara skriftlig och du behöver göra en ny anmälan inför varje nytt läsår. Du ska även anmäla om behovet av specialkost förändras eller upphör.

Grundskoleförvaltningen ska leverera säker och näringsriktig kost med hög kvalitet. Det gäller också specialkost och anpassade måltider till elever i skolverksamheten.

Blankett

Det är rektor som tar in och förvarar blankett för specialkost och anpassade måltider vid höstterminsstart. Detta gäller även, vid behov, läkarintyg. Rektor gör en beställning till köket.

I blanketten kan ni ange vilken kost eleven har behov av. Vi förutsätter att specialkost även äts av eleven i hemmet.
Vid frånvaro eller ändrade behov, måste skolan meddelas.

Blankett för specialkost eller anpassad kost

Miljömåltider

Varje år serveras cirka 19 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför är målet att öka andelen miljömåltider som serveras i stadens verksamheter. Miljömåltider