Lämna klagomål


Har du klagomål på verksamheten? Då vill vi veta det. Vi vill att skolan ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Det gäller allt som händer i skolan, från undervisning och bemötande till kvalitet i fritidshemmet eller elevhälsans olika delar. Därför är det viktigt att vi får information om sådant som inte fungerar och sådant som kan bli bättre.

Dina synpunkter är viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete. Om skolan inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss.

1. Kontakta skolan i första hand

I första hand bör du vända dig till personalen på skolan eller fritidshemmet. Om du inte tycker att du får rätt hjälp eller gehör från personalen bör du istället vända dig till rektorn. Du bör också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektorn i andra hand

Prata med rektorn om det du är missnöjd med. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta utbildningschefen eller grundskoleförvaltningen. 

3. Kontakta utbildningschefen eller grundskoleförvaltningen i tredje hand

Om du vill kan du vända dig direkt till utbildningschefen eller grundskoleförvaltningen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål har hanterats av rektorn.

Du kan lämna ditt klagomål muntligt eller skriftligt. Du kan självklart vara anonym, men om du vill ha personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Du hittar kontaktuppgifter till din skola och utbildningschef på skolans hemsida. Om du vill kontakta grundskoleförvaltningen kan du ringa

031-365 09 60 eller skicka e-post till grundskola@grundskola.goteborg.se.

Om du inte kan eller vill lämna ditt klagomål digitalt går det bra att skicka det med post till:

Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21 Göteborg

Vad händer efter att jag har lämnat ett klagomål?

Inom två arbetsdagar kontaktar vi dig så att du vet att vi har tagit emot ditt klagomål.  Beroende på vad ditt klagomål gäller kan du ibland bli kontaktad medan vi arbetar med ditt klagomål. När vi är klara kontaktar vi dig för att berätta vad vi har kommit fram till och vad som händer nu.

Vi kontaktar inte dig om du har valt att vara anonym.

Vissa klagomål går att lösa direkt. Då startar vi inte någon utredning. 

Vad händer med mina uppgifter?

Om du lämnar ditt klagomål skriftligt (via brev eller e-post) så räknas den som en inkommen allmän handling. Det innebär att alla som vill kan begära att få läsa både klagomål och svar så länge de inte innehåller uppgifter som skyddas av sekretess.

Vart vänder jag mig om jag har frågor eller är missnöjd med hanteringen?

Om du har frågor om hur grundskoleförvaltningen arbetar med klagomålshantering så kan du ringa 031-365 09 60 eller skicka e-post till grundskola@grundskola.goteborg.se.

Om du lämnat ett klagomål som rör utbildningen och inte är nöjd med hur grundskoleförvaltningen har hanterat ditt klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Anmäla missförhållanden inom LSS verksamheten

Om du tycker det finns allvarliga brister eller missförhållanden i insatser enligt LSS kan du höra av dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är också tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvårdens insatser inom elevhälsan. IVO har dock ingen skyldighet att utreda allt som anmäls utan avgör självständigt om det finns skäl att göra tillsyn.