Finnish text


Film translation finnish

Näin Göteborgin peruskoulut muuttuvat.

  Vuonna 2021 Göteborgin kaupunki muuttaa peruskoulujensa organisaatiota.

Peruskouluhallinto toteuttaa muutokset useammassa vaiheessa.

Ensimmäinen vaihe on jo toteutettu.

  Tammikuun 1. päivästä alkaen kukin kouluyksikkö kuuluu johonkin uuteen niin sanottuun koulutusalueeseen –

  joiden jako vastaa Göteborgin uusia kaupunkialueita: Keskikaupunki, Hisingen, Koilliskaupunki ja Lounainen kaupunki

— Seuraava vaihe käynnistyy, kun lukuvuosi alkaa elokuussa 2021.

  Siinä yhteydessä tehdään muutoksia koulujen johtamiseen ja johtoon.

  Peruskoulut ovat jo ennestään kouluyksikköjä, jotka ovat erilaisia muun muassa kokonsa, vuosikurssiensa ja organisaationsa osalta.

  Siksi niiden edellytykset ovat olleet erilaiset niin oppilaiden kuin myös koulun työntekijöiden osalta.

 — Uudessa organisaatiossa kaupungin kouluyksiköt ovat suurempia ja niiden määrä vähenee.

 — Yhdistämme samassa osoitteessa toimivia kouluyksiköitä yhdeksi yksiköksi.

Kaikki kouluyksiköt kuuluvat niin kutsuttuihin koulualueisiin.

Koulualueet koostuvat yhdestä tai useammasta kouluyksiköstä, ja niillä on yhteinen rehtori ja koulunjohto.

Muutokset koskevat myös erityisperuskouluja, ja ne sijoitetaan yleensä johonkin kouluyksiköistä.

  Erityisperuskoulun ryhmäjako ei muutu, vaan ryhmät säilytetään entisellään.

  Jotkut erityisperuskouluyksiköt säilytetään entisellään, niin että voimme olla varmoja siitä, että ne oppilaat, jotka tarvitsevat erityisen paljon tukea, saavat sitä.

  Myös oppilasterveydenhuollon organisaatio muuttuu eli siis kouluhoitajan, kuraattorin, koulupsykologin ja erityispedagogin toiminta.

  Muutos toteutetaan, jotta oppilasterveydenhuolto olisi mahdollisimman helposti saavutettavissa –

 — ja toimisi osana koulun ehkäisevää toimintaa hyvän terveyden ja oppimisympäristön aikaansaamiseksi.

  Muutosten tarkoituksena on muun muassa, –

  •  että kaikki koulut olisivat vahvempia yhdessä ja että niiden olisi helpompi täyttää oppilaiden erityyppisen tuen tarpeet ja jotta tukea voitaisiin tarjota siellä, missä sitä eniten tarvitaan.
  • Koulun työntekijöille annetaan paremmat edellytykset oppia toinen toisiltaan ja mahdollisuus kehittää ja parantaa opetusta yhteisvoimin.
  • Niille oppilaille, jotka tarvitsevat ylimääräistä tukea opetukseensa tarjotaan enemmän tukea heidän koulussaan ja lähialueillaan.
  • Oppilaat saavat selkeämmän oppimistien koulunkäynnin eri vaiheissa, ja enemmän turvallisuutta ja ennakoitavuutta.
  • Pidemmällä aikavälillä muutosten avulla luodaan edellytykset samanarvoiseen koulunkäyntiin peruskoulussa ja korkealaatuista opetusta kaikille oppilaille.

 — Göteborgin peruskoulujen oppilaiden opetus jatkuu entiseen tapaan.

  Mutta uudessa organisaatiossa oppilaiden ei tarvitse vaihtaa kouluyksikköä yhtä usein lukuvuoden päättyessä.

— Osa oppilaista saa uuden rehtorin –

 

ja yhden tai useampia apulaisrehtoreita syyslukukaudesta 2021 alkaen.

  Yhdessä me viitoitamme tien tulevaisuuden koululle!

Lisätietoa koulun uudesta organisaatiosta on sivulla –

 – www.goteborg.se/nyskolenhetsorganisation.

Tämä on Göteborgin kaupungin laatima tiedote.