Till innehåll

Ny skolenhetsorganisation

Ny skolenhetsorganisation

Välkommen! Här hittar du information om arbetet med förändringar i grundskolornas organisation. Den nya organisationen införs med början från läsårets start hösten 2021. Du hittar även information om skolenhetsutredningen som är grunden till förändringarna.

${loading}