Till innehåll

Ny skolenhetsorganisation

Ny skolenhetsorganisation

Välkommen! Här hittar du information om arbetet med förändringar i grundskolornas organisation. Den nya organisationen införs med början från läsårets start hösten 2021. Du hittar även information om skolenhetsutredningen som är grunden till förändringarna.

Aktuellt

Ny organisation för grundskolorna i Göteborg

Publicerad 17 juni 2021
När höstterminen startar i augusti inför Göteborgs Stad en ny organisation för grundskolorna. Tanken är att skapa bättre förutsättningar för en mer likvärdig grundskola som håller hög kvalitet i undervisningen.

Grundskolornas ekonomi i ny skolorganisation från och med hösten 2021

Publicerad 10 februari 2021
Den första juli bildas en ny organisation för Göteborgs kommunala grundskolor. Därför har politikerna i grundskolenämnden bestämt att de ekonomiska underskotten och överskotten i skolorna slås ihop i de nya så kallade skolområdena.

Ny organisation för bättre samarbete och samverkan

Publicerad 18 december 2020
Nu har grundskoleförvaltningen tagit ytterligare steg mot ny organisation för skolenheterna. Från 1 januari förändras den geografiska indelningen av skolorna, de så kallade utbildningsområdena, för att följa Göteborgs stads nya stadsområden; Sydväst, Centrum, Hisingen och Nordost.
${loading}