Till innehåll

Ny skolenhetsorganisation

Ny skolenhetsorganisation

Välkommen! Här hittar du information om arbetet med förändringar i grundskolornas organisation. Den nya organisationen införs med början från läsårets start hösten 2021. Du hittar även information om skolenhetsutredningen som är grunden till förändringarna.

Aktuellt

Ny organisation för grundskolorna i Göteborg

Publicerad 17 juni 2021
När höstterminen startar i augusti inför Göteborgs Stad en ny organisation för grundskolorna. Tanken är att skapa bättre förutsättningar för en mer likvärdig grundskola som håller hög kvalitet i undervisningen.
${loading}