Skolenheter som slås samman från att läsåret startar hösten 2021


Grundskolenämnden beslutade om förändringar för en del av våra grundskoleenheter och grundsärskoleenheter den 14 oktober, 2020. Beslutet innebär att skolenheter som finns på samma adress slås samman från läsåret startar hösten 2021. Här kan du se vilka skolenheter som berörs av beslutet. Till vänster längst upp på sidan kan du även se vilka skolenheter som inte berörs av beslutet.


Skolenheter som berörs av beslutet om att slå samman skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021

Nuvarande skolenhet(er)


Ny skolenhet


Bergsjöskolan F-6, 7-9

Bergsjöskolan F-9

Bergsjöskolan sär

Bergums skola F-3, 4-9

Bergums skola F-9

Bergsgårdsskolan F-6 (ny enhet from 2021)

Bergsgårdsskolan F-6

Bergsgårdsskolan sär (yngre del)

Bjurslättsskolan F-3, 4-6

Bjurslättsskolan F-6

Bjurslättsskolan sär

Björlandagården F-3, 4-6

Björlandagården F-6

Brunnsboskolan F-3, 4-6, 7-9

Brunnsboskolan F-9

Bräckeskolan F-3, 4-6

Bräckeskolan F-6

Donsö skola F-5

Donsö skola F-6

Eriksboskolan F-6

Eriksboskolan F-6

Eriksboskolan sär

Fiskebäcksskolan F-6, 7-9

Fiskebäcksskolan F-9

Flatåsskolan F-3, 4-6

Flatåsskolan F-6

Frejaskolan F-3, 4-6, 7-9

Frejaskolan F-9

Frejaskolan sär

Frölundaskolan F-6, 7-9

Frölundaskolan F-9

Frölundaskolan sär

Gamlestadsskolan F-6, 7-9

Gamlestadsskolan F-9

Gamlestadsskolan sär

Guldhedsskolan 3-6, 7-9

Guldhedsskolan F-9

Mossebergsskolan F-2 (Lilla Mosseberg)

Gårdstensskolan 4-9

Gårdstensskolan 4-9

Gårdstensskolan sär

Hammarkullsskolan sär 1-3

Hammarkullsskolan 1-6

Hovåsskolan F-6, 7-9

Hovåsskolan F-9

Hovåsskolan sär

Klarebergsskolan 4-6, 7-9

Klarebergsskolan F-9

Lillekärrsskolan ACE F-3 & BD F-3

Kungsladugårdsskolan F-3, 4-6

Kungsladugårdsskolan F-6

Kungsladugårdsskolan sär

Kärraskolan F-3, 4-9

Kärraskolan F-9

Kärraskolan sär

Landalaskolan F-4

Landalaskolan F-3

Landamäreskolan F-3

Landamäreskolan F-3

Svartedal/Landamäre sär (yngre del)

Lillebyn F-3, 4-6

Lillebyn F-6

Lindåsskolan F-3, 4-9

Lindåsskolan F-9

Lundenskolan F-9

Lundenskolan F-9

Lundenskolan sär

Noleredsskolan F-3, 4-6

Noleredsskolan F-6

Nordhemsskolan F-6, 7-9

Nordhemsskolan F-9

Nordhemsskolan sär

Nytorpsskolan 4-9

Nytorpsskolan 4-9

Nytorpsskolan sär

Oscar Fredriksskolan F-3, 4-6

Oscar Fredriksskolan F-6

Påvelundsskolan F-6, 7-9 A & B

Påvelundsskolan F-9

Påvelundsskolan sär

Rannebergsskolan F-3

Rannebergsskolan F-3

Rannebergsskolan sär

Sannaskolan F-6, 7-9

Sannaskolan F-9

Sjumilaskolan F-3, 4-6, 7-9

Sjumilaskolan F-9

Skutehagen F-3, 4-6

Skutehagen F-6

Solbackeskolan F-6

Solbackeskolan F-6

Solbackeskolan sär

Svartedalsskolan 4-9

Svartedalsskolan 4-9

Svartedal/Landamäre sär (äldre del)

Toleredsskolan F-6, 7-9

Toleredsskolan F-9

Torslandaskolan F-6

Torslandaskolan F-6

Torslandaskolan sär (yngre del)

Torslandaskolan 6-9 A & B

Torslandaskolan 7-9

Torslandaskolan sär (äldre del)

Tretjärnsskolan F-3

Tretjärnsskolan F-3

Tretjärnsskolan sär

Trollängsskolan F-6

Trollängsskolan F-6

Trollängsskolan sär

Trulsegårdsskolan 7-9 A & B

Trulsegårdsskolan 7-9

Vättleskolan 4-9

Vättleskolan 4-9

Vättleskolan sär

Åkeredsskolan 3-6

Åkeredsskolan F-6

Önneredsskolan F-3, 4-6, 7-9

Önneredsskolan F-9