Foto: Peter Svenson

Trängselskatt en del av Västsvenska paketet


Trängselskatten ingår i Västsvenska paketet som ett sätt att bromsa de negativa effekterna av ökad biltrafik inne i centrala Göteborg och bidra till mindre trängsel.

Trängselskatten är också en viktig förutsättning för att finansiera satsningarna i paketet. De totala investeringarna i Västsvenska paketet beräknas till 34 miljarder. Hälften kommer från staten, hälften från regionala och lokala medel.

Förutom de här investeringarna i Västsvenska paketet tillkommer ytterligare satsningar på infrastruktur i Västsverige på 21 miljarder fram till år 2021.

Läs mer om trängselskatt i Göteborg på Transportstyrelsens webbplats