Illustration: Trafikverket

Det här innebär Västsvenska paketet för Göteborg


Göteborg är på god väg att utvecklas till en storstad, och transportsystemet behöver effektiviseras. De insatser som nu görs ska inte bara klara dagens behov, utan också morgondagens. Därför genomför vi nu Västsvenska paketet.

Gång och cykel kommer att få ökad betydelse. Det ska bli enklare och trevligare att ta sig fram på dessa sätt och det ska bli enklare att kombinera olika färdsätt.

När pendeltågtunneln under Göteborg är klar kring år 2028 kommer det att finnas fler stationer i Göteborg och tre av dem ligger i de mest centrala delarna (Centralen, Haga och Korsvägen).  Vid den tidpunkten beräknas ungefär 100 000 människor bo inom gång- eller cykelavstånd från någon av dessa stationer. Likaså beräknas 130 000 människor då ha en arbetsplats nära en pendeltågstation inne i centrala Göteborg.

På Trafikverkets sida kan du läsa mer om Västsvenska paketet