Bakgrund till Västsvenska paketet


Bakgrunden till de här stora satsningarna är en stor uppslutning bland Västsvenska politiker om regionens framtid och att växa på ett hållbart sätt, vilket kräver ett utbyggt och mer hållbart transportsystem.

Målen för det Västsvenska paketet och deras ursprung

 

1. Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa

Målet är att öka Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion (högst 1 timmes pendelavstånd) till 1,5 miljon invånare år 2020 från dagens cirka 990 000 invånare.

Det finns starka samband mellan en regions storlek och förmåga till tillväxt. En förstoring av de lokala arbetsmarknaderna pågår kring storstäderna och i Mälardalen och Skåne har den varit omfattande. Detta behöver också ske i Göteborgsregionen.

Förutsättningarna för att arbetsmarknadsregionen ska kunna växa kring Göteborg är stor. Beräkningar visar att en större lokal arbetsmarknad kan ge ökad sysselsättning i hela Västsverige. Det blir lättare för företag och invånare att hitta rätt personal respektive rätt jobb.

Läs mer i följande dokument:
Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen
Tillväxt i Göteborgsregionen

2. God livsmiljö

Göteborg och Västra Götalandsregionen ska erbjuda god livsmiljö med ett rikt stads-, frilufts- och vardagsliv med frisk luft, friskt vatten och lite buller.

3. Konkurrenskraftig kollektivtrafik

Minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen ska göras med kollektivtrafik Det innebär en fördubbling av resorna med kollektivtrafiken till år 2025. För att nå fördubblingsmålet är satsningarna i Västsvenska paketet väldigt viktiga.

K2020 – Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsregionen

4. Stärka Göteborg som attraktiv kärna och utveckla de fem huvudstråken.

Göteborgs centrala delar och dess utveckling är av stor betydelse för hela regionen. Det är en gemensam uppgift att skapa en attraktiv och lättillgänglig stadskärna. Göteborg och regiondelscentrum längs stråken (de fem järnvägsstråken till och från Göteborg) ska öka med 80 000 arbetsplatser och 120 000 boende.

Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen

5. Stärkt internationell konkurrenskraft för näringslivet.

Kvalitet och tillförlitlighet för näringslivets transporter ska förbättras (riksdagens transportpolitiska mål). Göteborg är en av landets viktigaste motorer för näringslivet och utvecklingen är betydelsefull för hela Västsverige men också för hela landet. Väg- och järnvägsnät har brister både i kapacitet och standard.