Illustration: Mattias Henningsson Jönsson

Hisingsbron


Hisingsbron binder samman stadskärnan

Hisingsbron är en bro mitt i centrala Göteborg, en gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. Bron bidrar till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven och skapar en stark region, där det också finns förutsättningar för sjöfarten att utvecklas. Hisingsbron invigdes den 5 september 2021.

Läs mer om Hisingsbron