Rapporter


Här hittar du rapporter om Västsvenska paketet.

Tillväxt i Göteborgsregionen

I Business Region Göteborgs rapport Tillväxt i Göteborgsregionen presenteras en gedigen analys av Göteborgsregionens styrkor och svagheter, hot och möjligheter.

Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbunds rapport Hållbar tillväxt – mål och strategier med fokus på regional struktur från juni 2013.

Det goda livet - Vision för Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens vision ska vara en plattform för arbetet att stärka Västra Götaland som en attraktiv region att bo och verka i.

K2020 – Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsregionen

K2020 – Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen. Programmet ska vara vägledande för hur kollektivtrafiken ska nå en marknadsandel på 40 procent till år 2025. Det har tagits fram i samverkan mellan GR (Göteborgsregionens kommunalförbund), Göteborgs Stad, Västtrafik, Vägverket, Banverket och Västra Götalandsregionen.