Gamlestaden


Ett nytt resecentrum och knutpunkt ska växa fram liksom nya bostäder, butiker, kontor och hotell.

Gamlestaden är en stadsdel mellan city och nordost med en lång och rik historia. Här planeras för en tät, stadsmässig och dynamisk blandstad. Ett nytt resecentrum och knutpunkt invigdes i december 2020. Med butiker, kontor och hotell skapas ett nytt handelscentrum och längst Säveåns vatten byggs nya bostäder. Stadsdelen kommer fullt utbyggd att ha fördubblat sitt invånarantal fram till 2035.

Läs mer om Gamlestaden