Partihallsförbindelsen, foto: Stephan Berglund

Marieholmsförbindelsen


Marieholmsförbindelsen består av både väg och järnväg.

Vägdelen sträcker sig från E6 Tingstadsmotet/Ringömotet i väst till E20, Ånäsmotet, i öst via en ny trafikplats på E45 Marieholm. Järnvägsdelen, som sträcker sig från Kvillebangården till Olskroken, innebär en ny järnvägsbro över Göta älv. Den första delen i Marieholmsförbindelsen, Partihallsförbindelsen, invigdes den 1 december 2011. Marieholmstunneln invigdes 16 december 2020.