Studiemedel


If you are studying at upper secondary school you can obtain a study allowance from CSN up to and including the spring term in which you reach the age of 20. There is also a lodging allowance and scholarships. Please see text below for more details (text in Swedish) or contact administrator at The International High School.

Du som går i gymnasiet får ekonomisk studiehjälp tills du fyller 20 år. Den ekonomiska hjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg (kostnader för fördyrat boende, exempelvis boende på annan ort). Om du inte är myndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare fram till månaden efter du fyller 18 år. Därefter betalas studiehjälpen ut direkt till dig.

Det är Centrala studiestödsnämnden, CSN som betalar ut studiehjälpen.