Till innehåll

Samhällsorientering

Lär dig mer för en bra start i Sverige

Samhällsorientering på ditt språk ger dig en bra start i Sverige.  Det är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. På kursen lär du dig mer om hur det svenska samhället fungerar, dina rättigheter, skyldigheter, att leva, bo och verka här. Välkommen att anmäla dig!

Aktuellt

Integrationscentrum återgår till att ge undervisning och andra insatser på plats

Publicerad 7 oktober 2021
Den 29 september togs de flesta corona-restriktioner bort. Det betyder inte att corona är borta...

Undervisning åter på distans på grund av Covid-19

Publicerad 17 augusti 2020
Med anledning av de skärpta råden kring Covid-19 återgår Integrationscentrum till att tills vidare ge undervisning på distans.

Information från Integrationscentrum om covid-19 på olika språk

Publicerad 7 april 2020
Information från Integrationscentrum på arabiska, dari, somaliska och tigrinja om att undvika att träffas i större grupper och att inte besöka äldre släktingar och personer i riskgrupper.
${loading}