Bild: Lotta Duse

Integrationscentrum

Samhällsorientering är en av verksamheterna på Integrationscentrum - en mötesplats för lärande och delaktighet. På Integrationscentrum kan du också anmäla dig till kurserna "Förälder i nytt land" och "Digital kompetens" samt andra program och aktiviteter.