Bild: Lotta Duse

Samhällsorienterande insatser


Du som är intresserad av andra kurser och aktiviteter som riktar sig till nyanlända hittar det hos oss på Samhällsorienterande insatser, tidigare Integrationscentrum. Till exempel kurserna "Förälder i nytt land" och "Digital kompetens".