Till innehåll

Till hösten börjar nya metoden mikro-vanor användas


Publicerad 24 augusti 2022

Till hösten ska nya metoden mikro-vanor testas i Nyckelprojektet. Och en stor slutkonferens planeras ihop med andra projekt. Fortfarande finns platser för fler deltagare i språkgrupperna tigrinja och arabiska som startar till hösten. Det berättar Paul Wallner, projektledare i projektet.

Nyckelprojektet har en innovativ ådra och går ut på att testa olika metoder. Hittills har samhällsvägledarna arbetat med metoder som tjänstedesign och använt modellen smarta mål i sina individuella samtal med nyanlända för att hitta sätt att sätta upp delmål för att komma närmare arbetsmarknaden. Nu kommer de att testa metoden mikro-vanor.

— Vi har sett att det finns behov av att jobba på både lång och kort sikt med deltagarna. Därför kan mikro-vanor vara ett bra verktyg som innebär snabb feedback och progression. Det hoppas vi kan hjälpa gruppen framåt för bättre nå sina språkmål och jobbmål, säger Paul Wallner.

Mikro-vanor är en metod som handlar om att deltagarna skapar en ny vana som kopplas till en befintlig vana för att lära sig något nytt i samband med något roligt man redan gör.

— Om man till exempel vill utveckla språket och tycker om att laga mat kan man skapa en ny mikrovana varje gång man öppnar kylskåpsdörren. Då kan man säga de svenska orden för det som finns i kylskåpet. Det ska vara kopplat till något lustfyllt och ha ganska låga trösklar, förklarar Paul Wallner.

När det blir för enkelt kan trösklarna höjas och mer inlärning ske med samma metod.

I november planerar Nyckelprojektet en stor slutkonferens tillsammans med de två andra projekten Vamos i Socialförvaltningen Sydväst och Arbetsliv och hälsa i Socialförvaltningen Nordost som också arbetar med nyanlända. Konferensen handlar om de bästa metoderna för att leda deltagarna närmare arbetslivet.


Text: Helena Munther 

${loading}