Kursen om Sverige


Du som är ny i Sverige och deltar i etableringsinsatser genom Arbetsförmedlingen har rätt till utbildning i samhällsorientering. Även du som är anhöriginvandrare kan delta i kursen.

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård och barn och familj. Målet är att få kunskaper om det svenska samhället.  

Läs mer om samhällsorientering här.

Här kan du läsa mer om kursens innehåll.

Anmäl dig till samhällsorientering här! 

Samhällsorientering som digital lärplattform - läs mer här

Nyfiken på om kurserna är bra? Läs utvärderingar av samhällsorienteringen här.

Information på andra språk finns på sidan På andra språk - In other languages.