Kursens innehåll

Sedan hösten 2020 består samhällsorienteringskursen av 34 lektioner fördelade på åtta olika teman. Totalt är kursen på drygt 100 timmar och handlar om allt från att komma till Sverige till hur det är att åldras här.

Kursupplägget med 34 lektioner är nytt från 2020 och följer av att samhällsorienteringen utökats till 100 timmar. Kursens åtta teman däremot är samma som tidigare.

Samhällsorienteringskursens åtta teman:

⦁ Tema 1 Att komma till Sverige
⦁ Tema 2 Att bo i Sverige
⦁ Tema 3 Att försörja sig och utvecklas i Sverige
⦁ Tema 4 Dina rättigheter och skyldigheter
⦁ Tema 5 Att bilda familj och leva med barn i Sverige
⦁ Tema 6 Att påverka i Sverige
⦁ Tema 7 Att vårda sin hälsa i Sverige
⦁ Tema 8 Att åldras i Sverige

Kursens nya upplägg med 34 lektioner:

 1. Introduktion, presentation (information om kursens mål, innehåll och metod)
 2. Migration och identitet
 3. Kultur och traditioner
 4. Det digitala samhället
 5. Hälsa 1
 6. Hälsa 2
 7. Aktivitet på tema hälsa
 8. Boende och miljö
 9. Praktiskt vardagsliv
 10. Jämlikhet och jämställdhet
 11. Skydd mot diskriminering och våld
 12. Studiebesök på tema Myndighetssverige
 13. Att leva tillsammans
 14. Familjen som helhet 
 15. Sveriges historia
 16. Aktivitet för tema Historia/Staden
 17. Geografi och befolkning
 18. Gruppens val
 19. Familjen och samhället
 20. Barns rättigheter
 21. Sjukvård och tandvård 1
 22. Sjukvård och tandvård 2
 23. Att åldras i Sverige
 24. Vuxenutbildning och fritid
 25. Utbildning och lärande
 26. Att söka arbete 1
 27. Att söka arbete 2
 28. Arbetsmarknaden
 29. Skatt och social välfärd
 30. Studiebesök på tema Politik och demokrati
 31. Demokrati i Sverige
 32. Politik och delaktighet
 33. Aktivitet eller studiebesök på tema Gruppens val
 34. Utvärdering och avslutning.