Om oss


På vår enhet, Samhällsorienterande insatser (tidigare Integrationscentrum) arbetar samhällsvägledare och andra yrkeskompetenser tillsammans med kursen i samhällsorientering på ditt språk. Samhällsvägledarna har alla egen erfarenhet av hur det är att vara ny i Sverige.

Våra samhällsvägledare

Samhällsvägledarna talar bland annat arabiska, bahdini, engelska, dari, franska, persiska, ryska, somaliska, sorani, spanska, tigrinja, turkiska och svenska. 

De har alla en gång varit nyanlända i Sverige och är nu etablerade i det svenska samhället.

Andra aktiviteter hos oss 

Förutom kursen i samhällsorientering, finns andra kurser och aktiviteter hos oss. Du kan till exempel få hjälp med individuell samhällsvägledning på vårt informationskontor på flera språk.

Vi erbjuder även fördjupningskurser, exempelvis Digital kompetens och Förälder i nytt land, samt temakvällar kring frågor som våra deltagare vill veta mer om. 

Också för dig som bor nära Göteborg

Vår enhet, Samhällsorienterande insatser hör till socialförvaltningen Centrum i Göteborgs Stad. Vi har avtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Det betyder att också du som bor i många av kommunerna nära Göteborg är välkommen att läsa samhällsorientering hos oss.