Om oss

På Integrationscentrum arbetar samhällsvägledare och andra yrkeskompetenser tillsammans med kursen i samhällsorientering på ditt språk. Samhällsvägledarna har alla egen erfarenhet av hur det är att vara ny i Sverige.

Våra samhällsvägledare

Samhällsvägledarna talar bland annat arabiska, bahdini, engelska, dari, franska, persiska, ryska, somaliska, sorani, spanska, tigrinja, turkiska och svenska. 

De har alla en gång varit nyanlända i Sverige och är nu etablerade i det svenska samhället.

Andra aktiviteter på Integrationscentrum

Förutom kursen i samhällsorientering, finns många andra insatser och aktiviteter på Integrationscentrum.

Du kan till exempel få individuell hjälp på vårt informationskontor på flera språk.

Vi erbjuder även fördjupningskurser, exempelvis Digital kompetens och Förälder i nytt land, samt temakvällar kring frågor som våra deltagare vill veta mer om. 

Också för dig som bor nära Göteborg

Samhällsorientering är en del av Integrationscentrum vid socialförvaltningen Centrum i Göteborgs Stad.

Vi har avtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Det betyder att också du som bor i många av kommunerna nära Göteborg är välkommen att läsa samhällsorientering hos oss.