Om oss


Samhällsorienterande insatser, före detta Integrationscentrum, finns till för dig som är nyanländ. Våra kurser i samhällsorientering, föräldrastöd och digital kompetens syftar till att ge dig en bra start i Sverige.

Hos oss kan du som är nyanländ i etablering eller ny i Sverige:

  • gå kurs i samhällsorientering eller någon av de fördjupningskurser vi erbjuder, bland annat "Digital kompetens" och "Förälder i nytt land", 
  • få individuell samhällsvägledning på Welcome house,  
  • gå på tematräffar med föreläsningar kring ämnen eller frågor som deltagarna/nyanlända vill veta mer om,
  • delta i aktuella projekt eller program som syftar till att stärka nyanländas etablering i samhället,

Aktiviteterna syftar alla till att ge dig som är ny i Sverige en bra start. 

En del av Göteborgs Stad

Samhällsorienterande insatser (tidigare Integrationscentrum) hör organisatoriskt till socialförvaltningen Centrum i Göteborgs Stad. Vi har avtal med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) kring bland annat kursen i samhällsorientering. Det betyder att även du som bor i många av kommunerna nära Göteborg är välkommen att läsa samhällsorientering och delta i olika aktiviteter hos oss.