Utvecklingsprojekt och Arkiv


Samhällsorienterande insatser, före detta Integrationscentrum, har flera kurser och aktiviteter - samhällsorientering, fördjupningskurserna "Förälder i nytt land" och "Digital kompetens", samt tematräffar.