Välkommen till oss, Samhällsorienterande insatser (tidigare Integrationscentrum).

Vi finns till för dig som som är ny i Sverige och i etablering genom Arbetsförmedlingen. Hos oss kan du läsa samhällsorientering på ditt språk och andra fördjupningskurser, exempelvis Förälder i nytt land och Digital kompetens.

På Welcome House kan du som behöver det få individuell samhällsvägledning.

Hos oss kan du dessutom gå på temaföreläsningar eller aktiviteter och delta i aktuella projekt/program som syftar till att stärka nyanländas etablering i samhället. En bra start i Sverige.