Bild: Frida Winter, nyckel i dörrlås

Nyckelprojektet


Observera! Nyckelprojektet är ett tidigare genomfört projekt som avslutades i december 2022.

Nyckelprojektet syftar till att få deltagare att nå en större förståelse för svenska samhället och förstå vad som krävs för att bli självförsörjande. Nyckelprojektet är ett ESF-projekt som är kommunalt samverkansprojekt mellan Samhällsorienterande insatser (före detta Integrationscentrum), socialförvaltningarna i Göteborgs stad, och Arbetsmarknad- och Vuxenutbildningsförvaltningen. Projektet sträcker sig till december 2022.

Nyckelprojektet riktar sig till män och kvinnor mellan 20 och 64 år som har utländsk bakgrund, lägre utbildningsnivå och språkhinder. Det kan till exempel vara personer som inte gör framsteg inom SFI eller som har behov av kompletterande samhällsintroduktion, vägledning kring studie- och yrkesmöjligheter samt stöd för att öka sin motivation på modersmålet. Kurserna hålls på tigrinja, dari/persiska, somaliska, arabiska.

Kursen hålls två halvdagar i veckan och täcker ämnen såsom digital kompetens, information om arbetsmarknaden, information om studiemöjligheter och annan samhällsinformation. I kursutbudet ingår även gästföreläsningar och studiebesök på arbetsplatser. 

Insatsen pågår i drygt två månader och går bra att kombinera med andra insatser såsom pågående SFI-studier. Efter avslut får klienten ett intyg där det framgår vilka moment som klienten deltagit i.  

Så här remitterar eller söker du till Nyckelprojektet

För att remittera eller söka till Nyckelprojektet behöver fyller du i anmälningsblankett samt samtyckesblankett och skickar det till projektledaren  Paul Wallner: paul.wallner@socialcentrum.goteborg.se. Vid frågor kan du ringa: 031-366 10 56. Blanketterna hittar du nedan, välj mellan PDF eller word. 

Gällande kurser i arabiska är det ett löpande intag så skicka in intresseanmälan och samtycke när behov finns hos en deltagare. För deadline för kursstarter i övriga språk, se nedan.

Nästa steg efter inremitteringen 

Handläggaren kallar deltagaren till det första tillfället. Se ovan datum, tid och plats. Efter de första veckorna meddelar projektet ifall deltagaren blivit antagen till kursen. Projektet skickar månatliga närvarorapporteringar och kontaktar handläggare vid avvikelser. Inför avslut i projektet är målsättningen att hålla ett trepartssamtal och handläggaren får en kort sammanfattning från projektet.