Övriga kurser


Behoven hos nyanlända kan variera stort. Därför behövs vid sidan om den obligatoriska samhällsorienteringskursen andra insatser, så som kurserna "Förälder i nytt land" och "Digital kompetens", två fördjupningskurser som vi erbjuder. Läs gärna mer på länkarna nedan och anmäl dig.